Tegutsemine koroonaviiruse ohu olukorras

Koroonaviiruse haiguse COVID-19 ohuga seotud olukord on tekitanud vajadust paljud eluvaldkonnad ümber korraldada. Muuhulgas on seatud olulisi piiranguid rahvakogunemistele, inimestel soovitatakse vältida kontakti kaasinimestega nii palju kui võimalik. Mis saab nüüd matustest, küsitakse meilt neil päevil taas ja taas. Püüame vastata, kuid tuleb arvestada, et olukorrad ja riiklikud regulatsioonid võivad teinekord üsna kiirelt muutuda.

Kas matuseid pidada tohib?

Jah, kui inimene on surnud, tuleb ta ka eriolukorras väärikalt igavikuteele saata. Asjalood ei ole nii halvasti, et poleks võimalik surnule viimset austust avaldada ja ärasaatmist korraldada. Siiski tuleb silmas pidada mõningaid aspekte.

Lähikontakte tasub vältida

Praegu tasub – eriti kiriklike matuste puhul – eelistada ärasaatmistalituse pidamist pigem kirikus, kus ruumi ja istekohti on palju ning inimesed saavad üksteisest ohutut distantsi hoida. Näiteks Põlva Maarja kirikus on circa 600 istekohta. Kirikutes rakendatakse ka igapäevaselt rangeid hügieeninõudeid, desinfitseeritakse pindu, millega talitusel osalejad kokku võivad puutuda jne. Väiksemas kabelis (nt Rosmal või krematooriumi leinasaalis, aga Põlvas ka Peetri kirikus) toimuval ärasaatmisel peaks kindlasti piirama osavõtjate arvu üksnes lähema pereringiga.

Samuti peaks vältima kätlemist. Kaastunnet saab avaldada ka väikese vahemaa (meeter-paar) tagant kummardades ja oma tundeid sõnades väljendades.

Ka on võimalik piirduda matusetalituse pidamisega üksnes haual. Kui soovitakse kiriklikku matust, siis kehtib see soovitus eeskätt kirstumatusest rääkides: põletusmatusel eeldatakse, et vaimulik talitus toimub enne surnukeha tuhastamist (hiljem aitab vaimulik mõistagi ka tuhaurni väärikalt matta).

Teada on, et välismaalt tulevatele matuselistele saab erandkorras viisat taotleda Eesti välisesindustest ning neile matuselistele ei kohaldata riiki saabumisel ka kahe nädala pikkust isolatsiooni.

Üldiselt

… pole ettevaatus kunagi liiast. Nagu endine rahvastikuminister Riina Solman on rõhutanud: ”COVID-19 on väga kiiresti leviv viirus ning selle leviku tõkestamine sõltub meist kõigist. Viirus ei küsi, kas nakkuse kandjaga kohtuti koolis, poes või matustel. Oluline on tegutseda alalhoidlikult ja mõistuspäraselt.”

Kui vajate abi või nõu matuste korraldamisega seonduvas, võtke ühendust Põlva Matusebürooga meie ööpäevaringselt avatud infotelefonil 524 5949 või kirjutage matusebyroo@matusebyroo.ee.