Põlva kirik

Põlva kirik asub kesklinnas, Põlva kalmistu lähedal. Selles circa 600 istekohaga pühakojas on võimalik läbi viia kiriklikke matusetalitusi. Loomulik on kiriklikult matta kõik ristitud inimesed. Ristimata inimeste matmine on võimalik kokkuleppel vaimulikuga.

Kirikus on võimalik ka koroonaviiruse ohu olukorras hajutatult viibida suuremal arvul inimestel kui seda saaks koguneda näiteks kalmistu kabelisse või krematooriumi leinasaali. Tagatud on võimalused käte desinfitseerimiseks ning käte pesemiseks.

Leinatalituse kokkuleppimiseks Põlva kirikus võta ühendust matusebüroo klienditeenindajaga või Põlva Maarja koguduse kantseleiga.

Kiriklike matuste kohta saab lisa lugeda Maarja koguduse kodulehelt.