Põlva kirik

Põlva kirik asub kesklinnas, Põlva kalmistu lähedal. Selles circa 600 istekohaga pühakojas on võimalik läbi viia kiriklikke matusetalitusi. Loomulik on kiriklikult matta kõik ristitud inimesed. Ristimata inimeste matmine on võimalik kokkuleppel vaimulikuga.

Leinatalituse kokkuleppimiseks Põlva kirikus võta ühendust matusebüroo klienditeenindajaga või Põlva Maarja koguduse kantseleiga.