Põlva kirik

Põlva kirik asub kesklinnas, Põlva kalmistu lähedal. Selles circa 600 istekohaga pühakojas on võimalik läbi viia kiriklikke matusetalitusi. Loomulik on kiriklikult matta kõik ristitud inimesed. Ristimata inimeste matmine on võimalik kokkuleppel vaimulikuga.

Matused viiruseohu ajal

Kirikus on võimalik ka koroonaviiruse ohu olukorras hajutatult viibida suuremal arvul inimestel kui saaks koguneda näiteks kalmistu kabelisse või krematooriumi leinasaali. Tagatud on võimalused käte desinfitseerimiseks ning käte pesemiseks (WC on kasutatav ka ratastooli tarvitajatele).

Veebiülekanded talitustest

Põlva kogudus pakub kirikus toimuvate leinatalituste puhul võimalust neist osa saada ka veebiülekande vahendusel. Omastel on võimalik saada privaatne YouTube-i link, mille kaudu need, kes füüsiliselt kohale tulla ei saa, võivad jälgida otseülekannet kirikus toimuvalt talituselt. Video jääb vähemalt kuuks ajaks ka järelvaatamiseks serverisse alles.

Matuste korraldamine Põlva kirikust

Leinatalituse kokkuleppimiseks Põlva kirikus võta ühendust matusebüroo klienditeenindajaga või Põlva Maarja koguduse kantseleiga.

Kiriklike matuste kohta saab lisa lugeda Maarja koguduse kodulehelt.